Projekty

Przedstawiane poniżej układy są przykładami wykonanych przez naszą firmę. Większość z nich wykonana została na indywidualne zamówienie klienta, z uwzględnieniem specyfiki zlecenia.

Poniższe układy zostały przedstawione bez obudów, które wybierane są najczęściej przez klientów - sam kształt i wymiary układu elektronicznego dopasowuje się do wymagań montażowych. Jeśli istnieje taka potrzeba, jesteśmy w stanie zaprojektować gotowe urządzenie wraz z obudową (zarówno dostępną na rynku jak i projektowaną na zamówienie). Projektujemy także panele czołowe - jako maskownice, lub zawierające klawiaturę.

 

smdsc_0442

smdsc_0443

smdsc_0445

smdsc_0447-2

Wielozadaniowa karta sterująca

W podstawowej wersji układ posiada:

  • 4 wyjścia przekaźnikowe,
  • 2 wyjścia do sterowania triakami,
  • 8 cyfrowych wejść izolowanych optycznie,
  • 4 wejścia analogowe (0-10 V),
  • 4 wyjścia analogowe (0-10 V),
  • 8 złącz do podłączenia czujników temperatury.

Po dołączeniu karty rozszerzeń dodatkowo uzyskuje się:

  • 3 wyjścia przekaźnikowe,
  • 2 wyjścia do sterowania triakami,
  • 4 cyfrowe wejścia izolowane optycznie.

Układ jest przystosowany do pracy pod kontrolą zewnętrznego urządzenia, a także do pracy autonomicznej. Pracując pod kontrolą zewnętrznego sterownika, układ wykonuje rozkazy odbierane przez magistralę CAN lub RS232. Pracując jako układ samodzielny, urządzenie może samo sterować procesami technologicznymi. Dzięki zastosowaniu zegara czasu rzeczywistego podtrzymywanego zasilaniem bateryjnym, urządzenie może wznowić pracę o odpowiedniej porze, nawet po zaniku napięcia.


smdsc_0407

Wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe (projekt oryginalny)

System służący do pomiaru warunków środowiskowych. Jest to pierwsza wersja projektu wykonana według założeń zamawiającego.

Projekt przedstawiony poniżej, to kolejna wersję tego urządzenia, wykonana po konsultacjach z projektantami obudowy i przyszłymi użytkownikami urządzenia.

 

dsc_0452

dsc_0456

dsc_0451

Wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe (projekt poprawiony)

System służący do pomiaru warunków środowiskowych, posiadający wymienne czujniki. Do urządzenia bazowego można jednocześnie podłączyć do sześciu czujników (zarówno takich samych, jak i różnych). Układ może pracować w dwóch podstawowych trybach: pracując jako przenośne urządzenie zasilane bateryjnie i zapisujące dane do własnej pamięci, lub urządzenie współpracujące z komputerem (sterowanie i wyświetlanie danych odbywa się z poziomu komputera).

Układ automatycznie wykrywa rodzaj podłączonych czujników i sam konfiguruje się odpowiednio do współpracy z nimi. System pomiarowy ma możliwość aktualizacji oprogramowania poprzez złącze USB.

Obecnie system wyposażony został w czujniki natężenia dźwięku, natężenia światła widzialnego, natężenia światła podczerwonego, indukcji magnetycznej, siły, wilgotności, ciśnienia i temperatury (przedstawione na ostatnim zdjęciu).

dsc_0458

Waga (czujnik siły)

Urządzenie do pomiaru masy (siły nacisku) podłączane bezpośrednio do komputera, co pozwala na bardzo szybką i łatwą akwizycję danych.

dsc_0423

 

Urządzenie do podglądu danych przesyłanych po magistrali CAN

Duży graficzny ekran z panelem dotykowym pozwala na intuicyjną  i szybką konfigurację urządzenia oraz wyświetlanie dużej ilości danych jednocześnie. Urządzenie może pracować zarówno w trybie pasywnym (tylko podgląd danych), jak i aktywnym (wysyłanie i podgląd danych).


smdsc_0463

dsc_0465

dsc_0466

dsc_0468

dsc_0469

Kontroler procesów technologicznych

Kontroler jest urządzeniem nadrzędnym sterującym układami wykonawczymi. W zależności od zainstalowanego oprogramowania, kontroler może być elementem różnych systemów kontrolno-pomiarowych i sterować dowolnymi urządzeniami posiadającymi możliwość sterowania elektrycznego/elektronicznego.

Kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym pozwala na zaprojektowanie czytelnego i łatwego w obsłudze interfejsu.

Zastosowanie karty SD jako nośnika pamięci pozwala na akwizycję i przechowywanie dużej ilości danych.

smdsc_0384


Płyta uruchomieniowa z procesorem rodziny PIC18

Układ służy do testowania różnych magistrali komunikacyjnych (m.in.: LAN, USB, CAN, I2C, 1wire, RS232).


dsc_0459

Projekt obwodu drukowanego do ultradźwiękowego detektora ruchu

Detektor podaje położenie, prędkość i przyspieszenie obiektu będącego w zasięgu przetworników ultradźwiękowych. Posiada trzy niezależne kanały pomiarowe, dzięki czemu pozwala na na określenie współrzędnych jednego obiektu w trzech osiach, lub trzech obiektów w jednej, wybranej osi. Specyficzna charakterystyka projektu wymagała odpowiedniego prowadzenia mozaiki ścieżek obwodu drukowanego w celu minimalizacji przesłuchów pomiędzy kanałami torów pomiarowych.

 

smdsc_0386

smdsc_0403

Sterownik centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła, opartej na krzyżowym lub przeciwprądowym wymienniku (rekuperatorze)

Sterownik pozwala na płynną regulację obrotów wentylatorów jednofazowych, z elektroniczną komutacją, a także trójfazowych (poprzez falownik). Urządzenie pozwala na sterowanie nagrzewnicami oraz chłodnicami zarówno elektrycznymi jak i wodnymi.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów sterujących pracą rekuperatora, uzyskuje się znacznie większy odzysk energii ,niż przy sterowaniu standardowym.

Szereg zabezpieczeń (np. czujniki uszkodzonych wentylatorów, czujniki przegrzania, czujniki zabrudzonych filtrów) czuwa nad prawidłową pracą układu.

blue

Sterownik centrali wentylacyjnej o wysokiej sprawności odzysku ciepła

Sterownik zaprojektowany został do zastosowań w energooszczędnych centralach wentylacyjnych. Dzięki zaawansowanemu sekwencyjnemu algorytmowi sterowania, dokonywany jest taki wybór czerpni i obejścia wymiennika, aby jak najefektywniej wykorzystać dostępne źródła niskiej lub wysokiej temperatury.

smdsc_0395

smdsc_0396

Przetwornica napięcia o wydajności prądowej do 3 A

Napięcie wyjściowe regulowane w zakresie od 3 V do 12 V. Napięcie wejściowe 15-24 VDC. Dzięki dużej sprawności przetwarzania układ nie wymaga dodatkowych radiatorów (do chłodzenia wykorzystano powierzchnię płytki), a także charakteryzuje się małymi wymiarami.

smdsc_0462

Projekt obwodu drukowanego detektora promieniowania jonizującego (Geigera-Muellera)

Ze względu na zasilanie rurki Geigera-Muellera które osiąga wartość do 750 V należało zastosować odpowiednie prowadzenie ścieżek, ekranowanie oraz zabezpieczenie mikroprocesora przed uszkodzeniem spowodowanym zbyt wysokimi napięciami, które mogły pojawić się w układzie. Napięcie rzędu 750 V uzyskane było za pomocą przetwornicy zasilanej napięciem wejściowym o wartości 5 V (z portu USB).

Pomimo zintegrowania układu na małej powierzchni (trudne warunki elektromagnetyczne) dzięki zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, układ działa poprawnie także w trakcie wyładowań w detektorze G-M.

smdsc_0412

smdsc_0415

Urządzenie do precyzyjnego ustawiania prędkości obrotowej gramofonów

Pozwala na ustawienie prędkości obrotowej płyty z dokładnością 0,1%, zarówno dla prędkości 45 obr/min, jak i 33,3 obr/min.

Tarcza z diodami, zintegrowana z dociskiem płyty gramofonowej, oprócz podstawowej funkcjonalności, daje także efektowny efekt wizualny. Barwa zastosowanych diod LED odpowiada barwie jarzenia wzmacniaczy lampowych, często stosowanych przy odtwarzaniu dźwięku z gramofonu.

smdsc_0433

dsc_0437

Zegary, czasomierze, termometry z wyświetlaczami lampowymi

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych elementów pomiarowych i sterujących, uzyskano bardzo dobre parametry metrologiczne urządzeń. Zastosowanie rzadko już spotykanych rodzajów wyświetlaczy daje niepowtarzalny efekt wizualny.


smdsc_0390

smdsc_0398

Układ do przedpłatowego uruchamiania urządzeń elektrycznych (sterownik i zasilacz)

Programowany przez użytkownika sterownik pozwala określać jak długo urządzenie ma pracować za daną ilość pobranych pieniędzy. Urządzenie współpracuje z różnymi rodzajami monetników,oraz posiada szeroko rozbudowane funkcje zapobiegające oszustwom. Przykładowe zastosowania: automaty sprzedające, automaty gier zręcznościowych i hazardowych.


smdsc_0391

smdsc_0393

Konwerter USB-RS232 z optoizolacją

Pełni funkcję standardowego konwertera jednocześnie zapewniając izolację galwaniczną pomiędzy komunikującymi się urządzeniami.

3

4

1

Urządzenia gotowe do odbioru przez zamawiającego

Zdjęcia przedstawiają krótkie serie wyprodukowanych urządzeń, gotowych do odbioru przez klienta.

 

Zaprezentowane powyżej projekty są jedynie przykładowymi urządzeniami wykonanymi na zamówienie. Zdjęcia przedstawiają projekty na różnym etapie prac, nie stanowią one oferty firmy.